ברית המעשרות

אריאל ברטוב • תשס"ח

נאומו של מביא הביכורים מבטא ברית מיוחדת במינה בין אלוקים לאדם, בין אלוקי הארץ לאדם השרוי על אדמתו. שיח לשבת פרשת כי-תבוא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435