ברית התורה

הרב נעם סמט • תשע"ב

ברית התורה: היגיון משפטי או דין תורה? בעקבות שיעורי הרב שג"ר. מתוך יום העיון 'הברית – בעקבות הרב שג"ר. תאריך כד' סיוון.