ברכה, קללה וחודש אלול

איתמר אמיתי • תשס"ט

בעיניים חסידיות, גם הפרשה מרובת הקללות סוללת לנו דרך חדשה ומרוממת בעבודת ה’. שיח לשבת כי-תבוא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435