• 

גם בסגר ובכפוף לתקנות – מוזמנים לשבו”ש בישיבה! לפרטים – אילון 0549988435

גם בסגר ובכפוף לתקנות – מוזמנים לשבו”ש בישיבה!

לפרטים – אילון 0549988435

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435