גמגום ואהבות: בכיו של משה ובכיו של עשיו

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435