גמגום ואהבות: על אמונה וכפירה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435