עיון במסכת בבא קמא – 'כל שחבתי' א

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית 'כל שחבתי'.ח' טבת.