עיון במסכת בבא קמא – קרן ב

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור מס' 2 בנושא קרן. כו חשוון.