עיון במסכת בבא קמא – 'עביד איניש'

הרב נעם סמט • תשע"ב

עיון הסוגיית 'עביד איניש דינא לנפשיה'. ד' אדר.