עיון במסכת בבא קמא – 'רובא בממונא'

הרב נעם סמט • תשע"ב

עיון בסוגיית 'רובא בממונא'. כג שבט.