עיון במסכת בבא קמא – סוף פרק א

הרב נעם סמט • תשע"ב

עיון באגדתא המופיעה בסוף פרק ראשון בבא קמא. כ"א שבט.