עיון במסכת בבא קמא – ‘פלגא נזקא’ ב

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית ‘פלגא נזקא קנסא או דממונא’, שיעור מס 2.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435