עיון במסכת בבא קמא – ‘בעלים מטפלים בנבילה’

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית ‘בעלים מטפלים בנבילה’.כב’ טבת.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435