עיון במסכת בבא קמא – פתיחה לפרק החובל

הרב נעם סמט • תשע"ב
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435