עיון במסכת בבא קמא – שבת

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית 'שבת' – כח סיוון.