עיון במסכת בבא קמא – ריפוי

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית ‘ריפוי’ – כא’ סיוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435