עיון במסכת בבא קמא – רשות לרופא לרפאות

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית ‘רשות לרופא לרפות’ שיעור ראשון. יד סיוון.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435