עיון במסכת בבא קמא – משניות פרק החובל

הרב נעם סמט • תשע"ב

ט אייר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435