עיון במסכת בבא קמא – עין תחת עין

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור שני בסוגית 'עין תחת עין' מבט מגישה 'לאקאנית'.כב אייר.