עיון במסכת קידושין – דרכי הקניינים ב

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור שני על סוגיית דרכי הקניינים.