עיון במסכת קידושין – דרכי הקניינים ב

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור שני על סוגיית דרכי הקניינים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435