עיון במסכת קידושין – דרכי הקניינים א

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור ראשון על סוגיית דרכי הקניינים