עיון במסכת קידושין – קידושי כסף

הרב יהודה ברנדס • תשע"ג

שיעור אורח של הרב יהודה ברנדס על סוגיית קידושי כסף.