עיון במסכת קידושין – קידושי כסף

הרב יהודה ברנדס • תשע"ג

שיעור אורח של הרב יהודה ברנדס על סוגיית קידושי כסף.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435