עיון במסכת ראש השנה – מלכויות זכרונות ושופרות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב

שיעור על מקורם של פרקי מלכויות, זכרונות ושופרות. י"ז אלול.