עיון במסכת ראש השנה – שופר, יובל ותענית

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב

י”א אלול.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435