עיון במסכת ראש השנה – משמעות השופר

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב

משמעות השופר ע"פ הפרק השלישי במשנה, ד' אלול.