עיון במסכת ראש השנה – ראש השנה בתורה

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור פתיחה- ראש השנה המקראי, ג' אלול.