עיון במסכת ראש השנה – תקיעות וברכות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435