דבקות מקומית 4: ארץ ישראל והלבושים

הרב אלחנן ניר • י סיוון תשע"ה

שיעור רביעי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על עבודת הבורא וצרכי היומיום, ועל מקומה של ארץ ישראל במתח הזה.