דבקות מקומית 8: תורה או אדמה

הרב אלחנן ניר • כב תמוז תשע"ה

שיעור שמיני בסדרה המועברת במסגרת 'על דעת המקום'. עיון ביחסם של תלמידי הגר"א כלפי העלייה לארץ, על ההבדל בין ר' חיים מוולוז'ין לר' מנחם מנדל משקלוב.