דבקות מקומית 8: תורה או אדמה

הרב אלחנן ניר • כב תמוז תשע"ה

שיעור שמיני בסדרה המועברת במסגרת ‘על דעת המקום’. עיון ביחסם של תלמידי הגר”א כלפי העלייה לארץ, על ההבדל בין ר’ חיים מוולוז’ין לר’ מנחם מנדל משקלוב.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435