דברים שרואים משם

עמרם מרגלית • תשס"ז

שאלת היחס בין היהודי בגלות לקב”ה היא השאלה המרכזית ביותר העולה ממגילת אסתר. קריאה רעיונית בסוגיית הפתיחה של מסכת מגילה [פורסם בקונטרס פורים תשס”ו].

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435