דילמת הגיור העכשווית

הרב מאיר ליכטנשטיין • תשע"ב

'ורבים מעמי הארץ מתייהדים' – לדילמת הגיור העכשווית.מתוך יום העיון 'הברית – בעקבות הרב שג"ר. תאריך כד' סיוון.