דין אמת

צבי ויינגרטן • תשע"ב

חריגות בתרגום אונקלוס אומרות דרשני – על דין, חסד ועמידה מול אלוקים. שיח לשבת לך לך.