דרוֹש, מנהיג!

צבי ויינגרטן • תשס"ט

המילה הראשונה של פרשת ויקהל משמשת כתירוץ לדיון של חז”ל בשאלת המנהיגות. אין שום סיבה שגם אנחנו לא נפתח את הדיון בנושא. שיח לשבת ויקהל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435