דרוֹש, מנהיג!

צבי ויינגרטן • תשס"ט

המילה הראשונה של פרשת ויקהל משמשת כתירוץ לדיון של חז”ל בשאלת המנהיגות. אין שום סיבה שגם אנחנו לא נפתח את הדיון בנושא. שיח לשבת ויקהל

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435