דרוש בענין הכפירה

אודיה צוריאלי • 
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435