דתיים

צבי ויינגרטן • תש"ע

היחס בין דתיים וא-לוהים עובר בצומת הדרכים של פרשת אחרי מות הקושרת בין בני אהרון ויום הכיפורים. שיח לשבת אחרי מות-קדושים.