האור מירושלים שנגנז בפריז ובלונדון

אורי מייטליס • תשע"א

גם לאומנות מקום בעבודת ה’. התייחסות לדברי אדמו”רי חב”ד והרב קוק על פי מעשים שהיו. שיח לשבת ויקהל.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435