האנחה, הצדיק והרב של עשיו

הרב שג"ר • תשס"ו

שיעור בליקוטי מוהר”ן תורה ח, א-ג

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435