הארץ והלאום – מודל המקרא ומודל המשנה

פרופ' אמנון רז קרקוצקין • תשע''ה

התארח בבית המדרש פרופ’ אמנון רז קרקוצקין מאוניברסיטת בן גוריון ודיבר על מודלים שונים לתפיסת הארץ והלאום. על תפיסות גלות, ריבונות ומקום.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435