האתגרים של בתי המדרש החרדיים והציוניים דתיים

הרב דוד בלוך, הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כד אייר תשע"ח

הרב דוד בלוך, מראשי ישיבת ההסדר החרדית, משוחח עם הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר על מצבה של החברה החרדית, ועל המחירים והיתרונות של הדרך החרדית והדרך הדתית לאומית. מתוך יום העיון ‘החרדים אל דברו: האופק החרדי אל מול האופק הדתי לאומי בעבודת ה”.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435