הביטו וראו

צבי ויינגרטן • תש"ע

משה מצווה אותנו על ההבחנה הדקה בין ברכה וקללה ואז ממשיך בפירוט רחב של הדקויות הבלתי אפשריות של ההבחנה הזו. איפה הפתרון? שיח לשבת ראה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435