הביטו וראו

צבי ויינגרטן • תש"ע

משה מצווה אותנו על ההבחנה הדקה בין ברכה וקללה ואז ממשיך בפירוט רחב של הדקויות הבלתי אפשריות של ההבחנה הזו. איפה הפתרון? שיח לשבת ראה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435