תפיסת הברית של הרב שג"ר

ר' נתנאל לדרברג • תשע"ב

תפיסת הברית בלימודו של הרב שג"ר את ליקוטי מוהר"ן. מתוך יום העיון 'הברית – בעקבות הרב שג"ר'. תאריך כד' סיוון.