הגותו של ר"נ מברסלב 8

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג

שיעור 8- סיום מעשה מחכם ותם.