הגותו של ר"נ מברסלב 7

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג

שיעור 7- המשך מעשה מחכם ותם.