הגות יהודית מודרנית 11: התגלות ומתן תורה

 • 

המשך העיון בתפיסת ההתגלות של פרנץ רוזנצווייג, באמצעות בחינת השלכותיה על תפיסתו את קדושת התורה, ויחסו לביקורת המקרא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435