הגות יהודית מודרנית 14: גאולה יהודית וגאולה נוצרית

איתן אברמוביץ • ו אדר תשע"ח

על תפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצווייג, ועל הבחנתו בין היהדות לנצרות: הפנמה לעומת החצנה, התגלות אישית בהווה לעומת השתרשות בהתגלות שבמסורת.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435