הגות יהודית מודרנית 15: התשוקה המטפיזית

איתן אברמוביץ • יא אייר תשע"ח

פתיחה לסדרת שיעורים על הגותו של עמנואל לוינס. על הדחף הדתי המניע את מחשבתו: המועקה של העולם הניתן להכרה, והחיפוש אחר הטרנסצנדנטיות המוחלטת.