הגות יהודית מודרנית 18: לוינס וההלכה

איתן אברמוביץ • ב סיוון תשע"ח

עיון במקורות שונים כדי לעמוד על התיאור הפנומנולוגי שמציע לוינס לצורת הקיום שמעצבת שמירת ההלכה: על המרחק מהטבעיות, ועל החיים לצד גדר של שושנים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435