הגות יהודית מודרנית 19: שיחה על עמנואל לוינס

אלי שיינפלד • ט סיון תשע"ח

ד”ר אלי שיינפלד ביקר בישיבה ודיבר על המפגש שלו עם הגותו של עמנואל לוינס. על ההתמודדות עם השאלות הגדולות, ועל המענה של לוינס לחילון ולמצב היהודי המודרני.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435