הגות יהודית מודרנית 2: ייחוד ה' לפי הרמן כהן

איתן אברמוביץ • יא חשוון תשע"ח

שיעור שני בהגותו של הרמן כהן. עיון בשער הראשון של 'דת התבונה', ודיון על אלוקים כאידיאה, ועל אופייה של דתיות שכלית ומוסרית.