הגות יהודית מודרנית 2: ייחוד ה’ לפי הרמן כהן

איתן אברמוביץ • יא חשוון תשע"ח

שיעור שני בהגותו של הרמן כהן. עיון בשער הראשון של ‘דת התבונה’, ודיון על אלוקים כאידיאה, ועל אופייה של דתיות שכלית ומוסרית.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435