הגות יהודית מודרנית 22: השל – דת ופילוסופיה קיומית

איתן אברמוביץ • ל סיון תשע"ח

שיעור ראשון על הגותו של הרב אברהם יהושע השל: עיון בפרקים הראשונים של 'אלוהים מבקש את האדם', ודיון על הפילוסופיה הקיומית כמנהירה את הקיום הדתי.